Актуальні запитання

Які документи потрібно надати батькам для зарахування дитини на інклюзивну форму навчання?

Для зарахування в інклюзивні  та спеціальні класи потрібно надати:

 • заява батьків із зазначенням форми навчання (спеціальний чи інклюзивний клас);
 • ксерокопія свідоцтва про народження дитини;
 • ксерокопія ідентифікаційного номеру дитини;
 • ксерокопія посвідчення про інвалідність дитини (за наявності);
 • індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю до 18 років (за наявності);
 • висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини з інклюзивно-ресурсного центру;
 • висновок лікарсько-консультаційної комісії закладу охорони здоров’я (для учнів, які будуть навчатися за індивідуальною формою навчання).

 

Що таке інклюзивно-ресурсний центр?

Інклюзивно-ресурсний центр – це установа, в яку можуть звернутися батьки дітей віком від 2 до 18 років для здійснення комплексної оцінки дитини для визначення  особливих освітніх потреб. У висновку  будуть зазначені рекомендації щодо особливостей навчання та отримання корекційно-розвиткових послуг.

Комплексну оцінку дитини фахівці інклюзивно-ресурсних центрів проводитимуть тільки за бажанням батьків і тільки щодо визначення  особливих освітніх потреб дитини.

 

За яких умов відкриваються при закладі освіти інклюзивні чи спеціальні класи для дітей з особливими освітніми потребами?

Зарахування учнів з особливими освітніми потребами (надалі ООП) на інклюзивне навчання відбувається до закладів загальної середньої освіти за місцем проживання такої дитини.

Під час зарахування дитини з ООП до спеціальних класів не враховується місце проживання дитини.

 

Скільки дітей може бути в інклюзивному класі? Скільки дітей може бути у спеціальному класі?

 

Згідно з законом «Про загальну середню освіту» загальна кількість дітей в інклюзивному класі не більше 30 учнів.

При цьому, згідно з «Порядком організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» для забезпечення ефективності навчально-виховного процесу у класі з інклюзивним навчанням кількість учнів з ООП становить:

 •        одна – три дитини із числа дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, затримкою психічного розвитку, зниженим зором чи слухом, легкими інтелектуальними порушеннями тощо;
 •       не більш як двоє дітей із числа дітей сліпих, глухих, з тяжкими порушеннями мовлення, розладами спектра аутизму, іншими складними порушеннями розвитку (порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату в поєднанні з інтелектуальними порушеннями чи затримкою психічного розвитку) або тих, що пересуваються на візках.

            Гранична наповнюваність у спеціальних класах для дітей з ООП становить:

 • дітей з легкими порушеннями інтелектуального розвитку — 12 осіб,
 • дітей із складними порушеннями розвитку, помірними порушеннями інтелектуального розвитку — шість осіб.

Клас відкривається за умови наявності більш як 50 відсотків граничної наповнюваності класів. Допускається перевищення граничної наповнюваності класу не більш як на одну особу. 

             До спеціальних класів з ООП у нашому закладі зараховуються діти з інтелектуальними порушеннями та складними порушеннями (з порушенням зору у поєднанні з інтелектуальними порушеннями, з порушенням слуху у поєднанні з інтелектуальними порушеннями, з порушеннями опорно-рухового апарату у поєднанні з інтелектуальними порушеннями, з порушеннями мови у поєднанні з інтелектуальними порушеннями, розлади аутистичного спектру у поєднанні з інтелектуальними порушеннями).

 

Скільки вчителів працює в інклюзивному класі?

В інклюзивному класі працюють один учитель та один асистент учителя

 

Які обов’язки має асистент вчителя?

Асистент вчителя є асистентом саме вчителя, а не дитини. Це означає, що він не прив’язаний до однієї чи кількох дітей, а працює зі всім класом.

Так, часом дитині з ООП вчитель має приділити більше часу для пояснення завдання,  тоді асистент учителя може пояснити завдання іншим учням. 

Окрім того, своєю роботою асистент може звільнити більше часу вчителю для пояснень. Наприклад, поки асистент щось роздруковує чи роздає навчальні матеріали для дітей, вчитель ще раз роз’яснює тему або ще якось залучає дитину з ООП до спільної роботи у класі. 

         У спеціальному класі для дітей з ООП асистента вчителя немає, є тільки один вчитель.

 

Що потрібно, щоб у школі відкрили інклюзивний клас?

 Для відкриття інклюзивного класу батькам потрібно звернутись із відповідною заявою до директора школи. Керівник школи погоджує відкриття такого класу з місцевим департаментом освіти та видає наказ.

 

Якщо батьки не хочуть, щоб дитина з ООП навчалася в школі в інклюзивному класі?

 На сьогодні в структурі нашого закладу загальної середньої освіти є кілька варіантів, як здобувачі освіти з ООП можуть здобувати загальну середню освіту. Це загальноосвітні класи з інклюзивним навчанням та спеціальні класи. 

      Окрім того, є індивідуальна форма навчання (педагогічний патронаж). Вона застосовується для учнів, для яких неможливо забезпечити навчання в класі, для учнів, які за станом здоров’я не можуть відвідувати освітній заклад. Переведення на індивідуальну форму навчання (педагогічний патронаж) відбувається за рішенням лікарсько-консультаційної комісії. Проте ми наголошуємо, що вибір форми навчання має бути виваженим та враховувати насамперед інтереси дитини. Для цього батькам потрібно прислухатися до рекомендацій лікарів, освітян та соціальних працівників.

 

За якими програмами навчаються учні у спеціальних класах та інклюзивних класах?

Освітній процес в класах з інклюзивним навчанням здійснюється за типовими навчальними планами, програмами, підручниками та посібниками, рекомендованими МОН для загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі спеціальними підручниками (для дітей з ООП). Навчально-виховний процес у класах з інклюзивним навчанням здійснюється відповідно до робочого навчального плану загальноосвітнього навчального закладу, складеного на основі типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів. 

Відповідно до особливостей інтелектуального розвитку учня розробляється індивідуальний навчальний план та індивідуальна навчальна програма.

Освітній процес у спеціальних класах здійснюється відповідно до робочого навчального плану,  складеного на основі навчальних планів  спеціальних  закладів освіти для дітей з ООП,  затверджених  Міністерством  освіти і науки

 

Який розклад уроків в учнів інклюзивних та спеціальних класів?

Розклад уроків для дітей з ООП в інклюзивному класі складається з урахуванням індивідуальних особливостей їх навчально-пізнавальної діяльності, динаміки розумової працездатності протягом дня і тижня та з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог. Особливістю навчально-виховного процесу дітей з особливими освітніми потребами є його корекційна спрямованість. 

Розклад уроків для дітей з ООП у спеціальному класі складається відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних вимог та вимог санітарного законодавства.

Тривалість уроків:

 • у 1 класі становить 35 хвилин,
 • у 2—4 класах — 40 хвилин,
 • у 5—12 (13) класах — 45 хвилин.

При цьому періодичність проведення перерв під час уроків (фізкультхвилинки) і тривалість перерв між уроками схвалюється педагогічною радою відповідно до особливостей організації освітнього процесу та харчування і затверджується директором закладу.

 

Які  особливості навчально-виховного процесу дітей з особливими освітніми потребами у закладі освіти?

Особливістю навчально-виховного процесу дітей з ООП є його корекційна спрямованість. Корекційно-розвиткова робота – комплекс заходів із системного психолого-педагогічного супроводження дітей з ООП у процесі навчання. Напрями корекційно-розвиткових занять та їх кількість на тиждень визначає інклюзивно-ресурсний центр. Тривалість такого заняття становить 20-25 хвилин. Ці заняття проводять спеціалісти: вчитель-дефектолог, вчитель-логопед, реабілітолог, практичний психолог.  

На кожного учня з ООП в інклюзивних класах складається індивідуальна програма розвитку дитини, в якій зазначається перелік додаткових послуг (корекційно-розвиткових занять), визначених на підставі висновку інклюзивно-ресурсного центру:

 • три – п’ять годин – для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, затримкою психічного розвитку, зниженим зором чи слухом, легкими інтелектуальними порушеннями;
 • п’ять – вісім годин – для дітей сліпих, глухих, з тяжкими порушеннями мовлення, розладами спектра аутизму, іншими складними порушеннями розвитку (порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату в поєднанні з інтелектуальними порушеннями чи затримкою психічного розвитку тощо).

             У спеціальних класах для дітей з ООП освітній процес здійснюється з урахуванням особливостей психофізичного розвитку учнів. Корекційно-розвиткові заняття входять до складової освітньої програми.  Відповідно до видів порушень розвитку учнів проводиться корекційно-розвиткова робота з предметно-практичного навчання, лікувальної фізичної культури, ритміки, соціально-побутового орієнтування, розвитку мовлення, розвитку слухового (слухо-зоро-тактильного), зорового сприймання з метою корекції первинних і вторинних порушень розвитку. Такі заняття проводяться педагогічними працівниками, які мають відповідну вищу педагогічну освіту.

 

Як здійснюється оцінювання учнів з ООП?

Оцінювання навчальних досягнень дітей з ООП здійснюється згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів та обсягом матеріалу, визначеним навчальною програмою.

Система оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими освітніми потребами стимулююча. Державна підсумкова атестація дітей з ООП здійснюється відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію.

Здобувачі освіти з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями розвитку (крім інтелектуальних порушень), які завершили здобуття певного рівня загальної середньої освіти, отримують відповідний документ про освіту.

Здобувачі освіти з порушеннями інтелектуального розвитку, які здобули базову середню освіту, отримують документ про здобуття базової середньої освіти для осіб з ООП, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, що є підставою для вступу до закладу професійної (професійно-технічної) освіти.