Про школу

Загальна інформація

 

Повна назва Закладу: КЗ ”Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 Маріупольської  міської ради Донецької області”

Скорочена назва: ЗОШ №52

Місце розташування: 87547, Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Троїцька, будинок 57.

ЗОШ №52 здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

У Закладі створюються та функціонують методичні об’єднання, творчі групи, які визначаються педагогічною радою, діє соціально-психологічна служба.

Заклад здійснює військовий облік та бронювання військовозобов’язаних.

Статут Маріупольської загальноосвітньої школи №52

Стаття 1.15

1.15. У ЗОШ №52 визначені російська та українська мови навчання, запроваджено поглиблене вивчення предметів, профільне навчання та навчання дітей з особливими освітніми потребами.

 

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі

 

910 осіб – ліцензований обсяг освітньої послуги*

1040 учні – фактична наповнюваність*

*станом на 10.01.2022 р.

 

Мова освітнього процесу

 

офіційна мова

Окрім державної, вивчаються англійська й російська мови (як навчальні дисципліни)

Закон України ” Про освіту” 

Стаття 7. Мова освіти

Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед англійської мови, в державних і комунальних закладах освіти.

У закладах освіти відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома чи більше мовами – державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.

За бажанням здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти заклади освіти створюють можливості для вивчення ними мови корінного народу, національної меншини України як окремої дисципліни.

 

Мікрорайон школи

 

За Маріупольською загальноосвітньою школою №52 закріплено наступні вулиці:

 • б-р Шевченка 238, 240, 242, 244, 248, 250, 252, 253, 258, 260
 • пр-т Будівельників 136, 138,141,140,142,143,144,146,147а
 • вул. Троїцька 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71
 • пров. Цегляний
 • вул. Кооперативна
 • вул. Тарасова
 • вул. Войнич

* Крім цього, школа охоплює навчання дітей всього міста з вадами інтелектуального порушення

 

  Матеріально-технічна база ЗОШ №52

 

Матеріально-технічна база ЗОШ №52 включає адміністративні приміщення, підсобні приміщення, обладнання, засоби зв’язку, оргтехніку, наочні посібники, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває в її користуванні.

ЗОШ №52 у процесі своєї діяльності має право:

 • користуватися майном відповідно до законодавства та Статуту;
 • модернізувати власну матеріально-технічну базу;
 • користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких розташована ЗОШ №52;
 • виконувати інші функції, що не суперечать законодавству і Статуту.

Майно ЗОШ №52 перебуває у комунальній власності і закріплюється за установою на праві оперативного управління.

ЗОШ №52 не має право без згоди Власника передавати майно у будь-який спосіб юридичним та фізичним особам, відчужувати, передавати у заставу майнові об’єкти, надавати в оренду нерухоме майно.

Правила прийому до закладу освіти

Як правило, зарахування дітей до перевідних класів здійснюється за умови переводу дитини з одного навчального закладу до іншого. Підставою для зарахування дитини є:

 • заява батьків,
 • копія свідоцтва про народження дитини,
 • медична довідка встановленого зразка (ФОРМА № 086-1/0, затверджена наказом МОЗ від 16.08.2010 № 682, зі змінами, внесеними наказом МОЗ від 23.05.2012 № 382).
 • особова справа дитини,
 • свідоцтво про базову освіту та додаток до нього (для учнів 10-11-х класів).

Відповідно до п.22 Положення про загальноосвітній навчальний заклад для зарахування учня до закладу  батьки  або  особи,  які  їх замінюють,  подають заяву,  копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу, до навчального закладу III ступеня – документ про відповідний рівень освіти.

У разі переходу учня з іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт навчання дитини в іншому навчальному закладі.

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

У школі забезпечений безперешкодний доступ до приміщення школи  для осіб з особливими освітніми потребами.

Щодо виконання вимог Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»

 • Довжина пандуса – 110 см;
 • Ширина – 1 м;
 • Висота -45 см;
 • Перила присутні.

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 року №2145-VІІІ набрав чинності з 28.09.2017 року

Стаття 19. Освіта осіб з особливими освітніми потребами.

Особам з особливими освітніми потребами освіта надається нарівні з іншими особами, у тому числі шляхом створення належного фінансового, кадрового, матеріально-технічного забезпечення та забезпечення розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби таких осіб, визначені в індивідуальній програмі розвитку.

Для навчання  осіб з особливими освітніми потребами застосовуються види та форми здобуття освіти, що враховують їхні потреби та індивідуальні можливості.

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування та заклади освіти створюють умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами шляхом забезпечення розумного пристосування та універсального дизайну.

Документація

 

Нормативно-правова база

Читати докладніше

Прозорість

Інформаційна відкритість

Фінансова звітність

Внутрішня система забезпечення якості освіти

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Наказ про створення робочої і моніторингової  груп та проведення комплексного самооцінювання за чотирма напрямками

Висновок з проведення комплексного вивчення й самооцінювання напряму “Освітнє середовище”

Результати проміжного опитування 

Освітня діяльність

Організація навчально-виховного процесу

Виховна робота

Матеріали для проведення Першого уроку 2021-2022 навч. року

Методична робота

Аналіз навчально-виховної роботи за І семестр 2020-2021 н.р.

Результати моніторингу якості освіти за І семестр 2020-2021 н.р.

Кадровий склад

Річний звіт про діяльність закладу освіти